Lees verder

De VOB-leden hebben ingestemd met het door de onderhandelingsdelegaties van VOB, FNV en CNV gesloten principeakkoord over verlenging van deelname aan de verzamel-cao PAWW. De looptijd van deze nieuwe verzamel-cao PAWW is van 1 oktober 2022 tot en met 30 september 2027 (verzamel-cao PAWW 2022-2027).

De regeling Private Aanvulling WW en WGA (PAWW-regeling) zorgt voor een aanvulling op de wettelijke WW- en loongerelateerde WGA-uitkering. De PAWW-regeling is in het leven geroepen na het verkorten van de WW- en loongerelateerde WGA-uitkering in 2016.

Werknemers betalen de bijdrage voor de PAWW (0,2% in 2022).

Werkgevers dragen de administratieve lasten, die samenhangen met de inning van de PAWW-bijdrage en met de afdracht aan Stichting PAWW.