Lees verder
Op dinsdagochtend 29 oktober hebben onze cao-gebonden leden ingestemd met het onderhandelingsresultaat voor onze nieuwe gezamenlijke cao Kunsteducatie en Openbare Bibliotheken.

Toelichting

Astrid Vrolijk-de Mooij (voorzitter van de VOB cao-onderhandeldelegatie) gaf een toelichting op het cao-bod. Waarna ze samen met Christine Oyen (VOB) en Henk Strating (extern deskundige) de vragen van onze leden beantwoordden.

Cultuurconnectie

Dinsdagmiddag stemden ook de leden van Cultuurconnectie in met het onderhandelingsresultaat tot een nieuwe gezamenlijke CAO Kunsteducatie en Openbare Bibliotheken. Nu is het nog wachten op de uitslag van de vier vakbonden Kunstenbond en AVV namens kunsteducatie, en CNV en FNV namens Openbare Bibliotheken.

Rond 1 november 2019 zullen de uitslagen van hun achterbanraadplegingen bekend zijn. Wanneer alle partijen instemmen hebben we daarmee een definitief cao-akkoord bereikt.