Lees verder

Op 29 maart 2022 vond de extra algemene ledenvergadering (alv) van de VOB plaats. Ter besluitvorming lag voor de keuze voor een solidaire – (SPO) of flexibele premieovereenkomst (FPO) als uitgangspunt voor een nieuwe pensioenregeling. De leden hebben ingestemd met het door de onderhandelingsdelegaties van VOB, FNV en CNV gesloten principeakkoord. Dat betekent dat sociale partners gekozen hebben voor een SPO.

Het komende jaar werken sociale partners en het bestuur van het Pensioenfonds Openbare Bibliotheken (POB) de pensioenregeling op basis van een SPO verder uit. Het is de bedoeling dat de nieuwe pensioenregeling op 1 januari 2024 in werking treedt. De VOB houdt de leden van relevante ontwikkelingen tussentijds op de hoogte.