Lees verder

Biedt u praktijkleerplaatsen (stage plaatsen) of werkleerplaatsen aan, dan heeft u mogelijk recht op subsidie.

Tot 15 september 2014 kunt u nog subsidie (laten) aanvragen op grond van de Subsidieregeling Praktijkleren. De Subsidieregeling Praktijkleren vervangt per 1-1-2014 de oude afdrachtvermindering onderwijs, een regeling die door velen is gebruikt. Bij de afdrachtvermindering onderwijs konden werkgevers tot 5 jaar terug de korting toepassen. Bij de nieuwe Subsidieregeling Praktijkleren moet u de aanvraag vóór 15 september van ieder jaar indienen, anders vervalt uw recht. Over de Subsidieregeling Praktijkleren hebben wij u op 25 november 2013 bericht.

Indien u deze subsidie niet zelf wilt aanvragen kunt u bijvoorbeeld terecht bij Human Capital Scan, tel 023-2100110, dhr. Sunny Sharma.