Lees verder
De Vereniging van Openbare Bibliotheken ondersteunt haar leden bij het voldoen aan de nieuwe Wet bestuur en toezicht rechtspersonen (Wbtr). Er is een stappenplan ontwikkeld door een samenwerkingsverband van koepelorganisaties en grote verenigingen. Leden van de VOB kunnen hier gebruik van maken en krijgen 50% korting.

Het stappenplan leidt bestuursleden op begrijpelijke wijze langs alle verplichtingen van de nieuwe wet. In de online-omgeving kunnen alle regels en afspraken binnen de stichting worden vastgelegd in online werkboeken. Voorbeeldteksten helpen daarbij. Op deze manier kom je tegemoet aan de eisen van de wet om invulling te geven aan het goed besturen van de organisatie. De kosten voor het totale programma, met inbegrip van werkboeken en een helpdesk voor juridische vragen, zijn beperkt. De korting maakt het gebruik extra aantrekkelijk. Het Wbtr-programma maakt (duur) juridisch advies onnodig.
Door de Wbtr zullen waarschijnlijk ook de stichtingsstatuten moeten worden aangepast. De gegevens in de werkboeken maken het eenvoudiger een statutenwijziging door te voeren.