Ga door naar hoofdcontent
NieuwsKoninklijke Bibliotheek ontvangt 33 miljoen voor versterking digitale infrastructuur bibliotheken

Koninklijke Bibliotheek ontvangt 33 miljoen voor versterking digitale infrastructuur bibliotheken

Dinsdag 18 oktober 2022

De Koninklijke Bibliotheek heeft met succes een aanvraag ingediend bij de Rijksoverheid om de digitale infrastructuur van bibliotheken te versterken. Het budget komt voort uit de regeling Werken aan uitvoering (WAU) die is ingesteld naar aanleiding van de Toeslagenaffaire. Het doel van deze regeling is om de digitale dienstverlening van overheidsinstanties te verbeteren. De KB kwam in aanmerking voor de regeling omdat ze een zelfstandig bestuursorgaan (ZBO) van de Rijksoverheid is. Met de gelden kunnen we als sector een enorme stap zetten in onze digitale ambities uit de netwerkagenda.

Investeringen voor vier deeltrajecten

De aanvraag is ingedeeld in vier deeltrajecten:

  • Ten eerste wordt er geïnvesteerd in het vervolg op de G!DS en de Cockpit en de verdere ontwikkeling van de informatievoorziening rondom de educatief-maatschappelijke bibliotheek.
  • Ten tweede wordt er ingezet op een vervolg van Single Identity. Dit project is al in volle gang, maar kan met deze investering worden verbreed naar andere sectoren.
  • Ten derde is er budget voor de doorontwikkeling van Website as a Service (WaaS), een voorziening die de KB biedt aan openbare bibliotheken om burgers op een laagdrempelige manier digitaal van diensten te voorzien.
  • Tot slot wil de KB de gelden inzetten voor het gebruik van kunstmatige intelligentie om collecties toegankelijker en inclusiever te maken. In eerste instantie gaat dat om de collectie van de KB zelf, bijvoorbeeld middels betere metadatering. Die inzichten kunnen in een later stadium ook op de collecties van openbare bibliotheken worden toegepast.

Vervolg

De KB krijgt tot en met 2031 de tijd om deze projecten uit te voeren. Jaarlijks wordt er bekeken wat er nodig is om de doelen uit de Netwerkagenda te behalen en wat hierbij de behoeften zijn van burgers en bibliotheken. Iedereen in het netwerk wordt van harte uitgenodigd om mee te denken. Hierover volgt nog informatie.

Lees hier het interview met Ronald Huizer (KB) en Frans Bergfeld (Probiblio) over de WAU-gelden