Lees verder
Op 12 december begon onze ledendag met alv met vijf interactieve presentaties over samenwerking met onderwijs, klassieke bibliotheekkennis, taalhuizen, bibliotheekwerk, en CPNB-campagnes.

Ruim tachtig leden waren aanwezig.

Inventarisatie klassieke bibliotheekkennis

Cubiss kwam met de tussentijdse resultaten van het onderzoek naar klassieke bibliotheekkennis. Het idee is namelijk dat kennis verdwijnt met de uitstroom van medewerkers. De inventarisatie gaat over wat en welke kennis dat dan is. Liesbeth van Weert en Marjo Frenk vertelden ons dat dit verzameld is via semi-gestructureerde interviews met 10 personen uit drie focusgroepen. Klassieke bibliotheekkennis bestaat uit:

 • verzamelen informatie;
 • opslaan en conserveren (ordenen en bewaren);
 • interpreteren en ordenen;
 • ontsluiten en presenteren;
 • extra collectiebeleid en visie;
 • zoekvaardigheden.

De vervolgvragen zijn hoe we deze kennis en vaardigheden aanbieden. En hoe blijven we een aantrekkelijke werkgever voor hoog-opgeleiden?

A&O-fonds

Marjan van der Wal (voorzitter SBW) nam ons mee naar het begin van Stichting BibliotheekWerk (SBW). Daarna ging ze in op het traject vitaal houden van onze arbeidsmarkt voor de komende jaren. Met aandacht voor:

 • Versterken van leven lang ontwikkelen.
 • Vergroten van aanpassingsvermogen.
 • Opleidingsvraagstuk arbeidsmarktanalyse eens in de drie jaar.
 • Concrete projecten.
 • Strategisch personeelsontwikkeling en opleidingsbeleid.
 • En de jaarurensystematiek.

De urgentie van nieuw gekwalificeerd personeel werd benadrukt.

Leescampagnes

Eveline Aendekerk van CPNB kwam ons bijpraten over de nieuwe richting ‘Lezer centraal’ want wat ons bindt in het boekenvak, is het belang van onze lezers. Ze nam ons mee in meer merkdenken en minder vanuit campagnegedacht werken. Ze gaf ons een kijkje in de doelgroepen, en hoe ze het hele jaar door contactmomenten willen hebben om zo leesplezier te promoten. En wat je leest, waar je het vandaan haalt of hoe je het leest (digitaal of papier) moet niet uitmaken. Als we met elkaar maar meer gaan lezen!

Taalhuizen

Willem Camphuis van CBCT begon zijn presentatie over certificering van taalhuizen met een paar vragen. Bijna alle aanwezige directeuren hebben een taalhuis en een groot gedeelte daarvan voert de taalhuizen uit met meerdere partners (meer dan 3). Het gaat hierbij om leren en ontwikkelen in de certificering van taalhuizen. De certificeringen worden zelfstandig uitgevoerd want niet alle taalhuizen werken samen met bibliotheekorganisaties. In april komend jaar start CBCT deze certificering met 27 taalhuizen.

Bijeenkomst PO-Raad

Albert Kivits was op 12 november met andere bibliotheekdirecteuren en de VOB bij de Primair Onderwijs Raad (PO-Raad). Ze bespraken het leesoffensief ‘Lees!’ met een oproep van de Raad voor Cultuur om te bekijken hoe bibliotheken en onderwijs elkaar kunnen versterken. Ons bestuur wil nu verder kijken hoe we onze leden verder kunnen activeren en ondersteunen. Zo heeft bijvoorbeeld Stichting SPN op 23 januari het symposium ‘Primair Onderwijs in Perspectief’.

Tot slot

Er kwam nog terugkoppeling vanuit de commissie Lobby. Er is gemeld dat er op vrijdag 24 januari een symposium wordt georganiseerd met als thema ‘de maatschappelijke bibliotheek’.