Lees verder
Onze nieuwe beleidsadviseur verenigingszaken Klaas Gravesteijn, is per 1 mei begonnen op ons bureau bij de Vereniging van Openbare Bibliotheken (VOB). 

Klaas heeft de afgelopen jaren in vergelijkbare functies voor een aantal brancheverenigingen gewerkt.

Bibliotheken vervullen een ongelooflijk belangrijke functie in de samenleving. Aan het versterken daarvan draag ik graag bij. Ik ben een enthousiaste verbinder en ga de leden van de VOB ondersteunen bij het behartigen van de gezamenlijke belangen. Ik kom van kinds af aan in de bibliotheek en ben er in de loop der jaren enorm aan verknocht geraakt, nog steeds maak ik graag en regelmatig gebruik van de diverse diensten.