Lees verder

Een bibliotheekabonnement als mede-invulling van het kindpakket. Deze suggesties staat in een brief van Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid J. Klijnsma aan de Tweede Kamer, met als titel ‘Preventie en bestrijding van stille armoede en sociale uitsluiting’. Hierin wordt verwezen naar Bestuurlijke afspraken: alle kinderen kansrijk.

Een kindpakket is een samenvoeging van voorzieningen in natura die direct ten goede komen aan kinderen in armoede. Gemeenten bepalen zelf de invulling van het pakket, voorbeelden hiervan zijn vouchers voor zwemlessen, schoolspullen, een fiets of een bibliotheekabonnement.

Onderzoek

Uit onderzoek blijkt dat het aantal gemeenten met een Kindpakket in vergelijking met 2014 bijna is verviervoudigd. Toen beschikte 12% van de gemeenten over een kindpakket, in 2016 is dat 44%. Deze gemeenten beschouwen het kindpakket als een waardevol instrument. De verwachting is dat het aantal gemeenten met een kindpakket in de nabije toekomst zal groeien.

Het kabinet stelt vanaf 2017 structureel €85 miljoen beschikbaar aan gemeenten om alle kinderen kansrijk op te laten groeien, door middel van een decentralisatie-uitkering. Wat zijn in uw gemeente de partners die op dit gebied actief zijn en bent u al met hen in gesprek?