Lees verder
Om mensen te inspireren vaker een boek te lezen dat hen met andere ogen laat kijken, lanceert de Leescoalitie op 17 januari de campagne en website Lees met andermans ogen. De website bevat boekentips en persoonlijke leestips van bekende en minder bekende Nederlanders.

Mensenbieb

Belangrijk onderdeel van de campagne is een landelijke tournee van de Mensenbieb. In een gewone bibliotheek geven boeken de toegang tot onbekende werelden, de Mensenbieb biedt bezoekers de mogelijkheid om in de belevingswereld van een ander te stappen door met elkaar in gesprek te gaan. Tijdens de kick off gingen Tweede Kamerleden Antoinette Laan, Nevin Özütok, Carla Dik-Faber en Roelof Bisschop in een mobiele Mensenbieb op het Binnenhof in gesprek met levende boeken. Lodewijk Asscher: "Ik heb twee heel waardevolle gesprekken gehad met twee mensen, onder wie een man die uit Zuid-Soedan is gevlucht en daar nu gedichten over schrijft. De wereld die hij mij beschreef ken ik alleen uit literatuur, en dat is precies wat het lezen van boeken zo waardevol maakt."

Boeken, begrip en saamhorigheid

Recent onderzoek van het Sociaal en Cultureel Planbureau laat zien dat Nederlanders weliswaar iets toleranter zijn geworden, maar zich tegelijkertijd zorgen maken over verharding, slechte omgangsvormen, asociaal gedrag en de ik-cultuur in ons land. Ook is er sprake van een groeiende scheidslijn tussen verschillende groepen in de samenleving. Het lezen van boeken vermindert de angst voor het onbekende. Boeken bieden een veilige haven waarbinnen je indirect in contact kunt komen met mensen die anders zijn dan jij zelf. Zo kunnen boeken een rol spelen in het vergroten van onderling begrip en saamhorigheid.

Hersenschimmen

Onder anderen Ruben Nicolai, Noraly Beyer, Jochem Myjer en Rik van de Westelaken vertellen over het boek dat hen met andermans ogen liet kijken. Zo bekent Ruben Nicolai dat hij zich tijdens het lezen van Hersenschimmen haast zelf dement voelde worden: "Daarna heb ik wel met andere ogen naar mensen met dementie gekeken".

De Leescoalitie is een samenwerkingsverband tussen het Sectorinstituut Openbare Bibliotheken (SIOB), CPNB, Stichting Lezen, Stichting Lezen & Schrijven en de Vereniging van Openbare Bibliotheken (VOB).