Lees verder
Op 18 juli kwam de begeleidingsgroep van de ketenbusinesscase omtrent het Collectief Landelijke Bibliotheeksysteem (CLB) voor het eerst bij elkaar.

De bijeenkomst komt voort uit een uitnodiging van de KB aan de VOB en SPN, om deel te nemen aan de opzet van een ketenbusinesscase voor het Collectief Landelijk Bibliotheeksysteem. Het VOB bestuur heeft daar positief op gereageerd.

Uitgangspunten

Het doel is om uit te vinden of de (maatschappelijke) winst die met het CLB geboekt zou worden haalbaar is en of de uitgangspunten voor een CLB nog steeds overeind staan. De uitgangspunten zijn het versterken van het netwerk, versnellen van innovatie en het verlagen van de kosten. Vanwege de benodigde specialistische kennis zal een extern bureau worden gezocht om de ketenbusinesscase op te stellen.

De drie netwerkpartijen

De VOB is samen met SPN uitgenodigd om te participeren in het opzetten van de ketenbusinesscase. Tijdens de kick-off waren er vertegenwoordigers van de KB (Marc van den Berg, Dennis Eijsten, Sander van Kempen, Frank Bergsma), SPN (Anne Rube, Ineke Goedhart en Jan Driessen allen Probiblio), Anneke Westland (Bisc) en Henri Huisman (Rijnbrink). Vanuit de VOB waren Albert Kivits, Bert Hogemans en Klaas Gravesteijn aanwezig.

Meer informatie over het collectieve bibliotheeksysteem vind je op Bibliotheekblad.nl en bij de KB.