Lees verder
In het principeakkoord zijn geen veranderingen afgesproken over de ketenbepaling in artikel 4 cao OB. Als de leden instemmen met het akkoord en daarmee met de nieuwe cao gaat gelden met ingang 15 juni 2015, betekent dit dat deze bepaling ongewijzigd op basis van overgangsrecht in de Wet werk en zekerheid (Wwz) blijft gelden tot 1 juli 2016.

Dit betekent dat tot 1 juli 2016 nog volgens deze bepaling in de cao een onbeperkt aantal tijdelijke contracten mag worden gesloten voor de gezamenlijke duur van drie jaar.

Bij onderbrekingen van ten hoogste drie maanden tussen opeenvolgende contracten vindt doortelling plaats ten aanzien van de gezamenlijke maximale totaalduur.

Wwz

Vanaf 1 juli 2016 geldt de Wwz. Dit betekent dat tijdelijke contracten die lopen op 1 juli 2016 en contracten die vanaf die datum worden aangegaan vallen onder de regels van Wwz.