Lees verder
De leden van de VOB ontvangen deze week het BIS-formulier 2014. Elk jaar vraagt de VOB aan de openbare bibliotheken de cijfers op over klanten, collecties, uitleningen, bedrijfsvoering en personeel voor de BIS (Bibliotheek Informatie Systeem).

Deze BIS-cijfers zijn een belangrijke informatiebron waarmee de VOB samen met het CBS de kerncijfers over de branche openbare bibliotheken over het jaar 2014 verzamelt.

Digitale versie

Dit jaar gaan we anders te werk. U ontvangt geen excel-formulier, maar een link naar een digitale versie van het BIS-formulier. SIOB, BNL (nu KB) en VOB hebben sinds vorig jaar gewerkt aan het Bibliotheek Onderzoeks Platform (BOP).

Bibliotheek Onderzoeks Platform

Het platform omvat een digitale enquête-tool, waarmee op eenvoudige wijze grote en kleine landelijke onderzoeken onder bibliotheken kunnen worden gedaan. De VOB is verheugd dat de enquête-tool inmiddels zover gevorderd is, dat de BIS 2014 nu als eerste onderzoek er mee gehouden kan worden. De bouwer van het BOP is het onderzoeksbureau MWM2 uit Amsterdam. Zij begeleiden het uitzetten van de BIS 2014, het verzenden van de rappels en het verwerken van de aangeleverde gegevens.
In de brief treft u meer informatie en enkele praktische aanwijzingen.

Ontwikkelingen en trends

In het dossier de Branche/Ontwikkelingen en trends van de VOB vindt u meer over de cijfers met een uitgebreide toelichting en trendanalyse 2010-2013.