Lees verder
Vanaf 1 februari kunnen bibliotheekorganisaties weer innovatiesubsidie aanvragen bij de Koninklijke Bibliotheek (KB) voor innovatieve projecten.

De KB stelt voor 2019 tot met 2022 jaarlijks € 200.000,- beschikbaar voor innovatieve projecten binnen het openbare bibliotheeknetwerk.

Innovatieve projecten

De gelden zijn bedoeld om de innovatie in het openbare bibliotheeknetwerk te bevorderen en te versterken. In de regeling zijn criteria opgenomen op basis waarvan de Innovatieraad advies uitbrengt aan de directeur van de KB.

Meer informatie

Kijk voor meer informatie en om de innovatiesubsidie aan te vragen op ‘Subsidieregels Innovatiegelden 2019-2022‘. Aanvragen kan van 1 februari tot 1 april 2019.