Lees verder
Op 22 januari is de nieuwe KB Inkoopcommissie digitale content voor het eerst bijeengekomen. Het VOB bestuur benoemt alle leden van de commissie (ook die van de KB) en heeft dat inmiddels gedaan.

De KB Inkoopcommissie digitale content is een uitvloeisel van de Wsob waarin de KB, op bindende voordracht van de openbare bibliotheken, verantwoordelijk is voor de aanschaf van digitale content.

VOB directeur Ap de Vries was bij deze eerste bijeenkomst aanwezig. Hij heette de leden namens het VOB bestuur welkom en benadrukte het grote belang dat het bestuur aan deze commissie en haar taak hecht.

Adviesgroep voordracht e-content

De KB Inkoopcommissie wordt bijgestaan door een adviesgroep voordracht e-content. De leden van de adviesgroep worden gevormd door ervaren bibliothecarissen die verantwoordelijk zijn voor de digitale collectie in de lokale bibliotheek. Daarnaast wordt van hen gevraagd dat zij direct contact hebben met het publiek en oog hebben voor nieuwe ontwikkelingen. Uiteraard is gevoel voor prijs / prestatie verhouding niet onbelangrijk. Geschikte kandidaten worden op korte termijn benaderd.

E-content

Publicatie van basispakket e-content 2015 komt, zoals gebruikelijk, in februari uit.
Naar aanleiding van vragen op de alv van 11 december heeft de commissie contact gezocht met Digisterker. Digisterker heeft een eerste voorstel rond centrale inkoop van Digisterker licenties gedaan. Op basis daarvan worden vervolggesprekken met Digisterker aangegaan. Er is nog geen zicht of en op welke termijn dit tot concrete afspraken gaat leiden.

Commissie

Het bestuur van de VOB heeft, op voordracht van de KB, Hildelies Balk (sectorhoofd Marketing & Diensten KB) en Jan Bos (Hoofd Collecties KB) in januari 2015 benoemd in de KB Inkoopcomissie. De commissie bestaat verder uit Hans van Velzen (oud-directeur OBA), Lenie van der Werf (directeur Biblionet Drenthe), Nan van Schendel (directeur Bibliotheek Gouda) en Coen van Hoogdalem (VOB commissiesecretaris en programmamanager).