Lees verder
De leden van de Vaste Kamercommissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) van de Tweede Kamer hebben besloten om een rondetafelgesprek te organiseren over volwasseneducatie en laaggeletterdheid. Onze voorzitter Kars Veling is uitgenodigd om deel te nemen aan dit gesprek.

Hij gaat in op deze uitnodiging en komt op woensdag 29 januari naar het rondetafelgesprek.

Openbaar

Directe aanleiding voor dit rondetafelgesprek is een algemeen overleg over dit onderwerp. De technische briefing en rondetafelgesprek hebben een openbaar karakter. Op woensdag 29 januari van 10.45 tot 13.00 kunt u zich melden in het gebouw van de Tweede Kamer, ingang Plein 2 te Den Haag. Bij de ingang zal gevraagd worden naar een legitimatiebewijs.

Kunt u niet komen? Bekijk of beluister op 29 januari deze zitting via de Tweede Kamer.