Lees verder
Afgelopen oktober legde de minister van Volksgezondheid, Wetenschap en Sport (VWS) het Nationaal Programma Preventie 'Alles is gezondheid 2014-2016' aan de Tweede Kamer voor.

Dit betreft preventie binnen de gezondheidszorg.

In de nota wordt laaggeletterdheid als belemmering van preventiebeleid gesignaleerd. Voor de VOB reden om de vaste Kamercommissie van VWS te vertellen over de mogelijkheden die bibliotheken bieden.

Kamercommissie VWS

In de schriftelijke vragen die de commissie aan de minister stelde, wordt een aantal keren ingegaan op laaggeletterdheid. In vraag 78 wordt expliciet gevraagd naar de rol van de bibliotheek. Vraag 75 en 77 focussen op laaggeletterdheid en preventiebeleid.