Lees verder
Staatssecretaris Knops van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) stuurde de brief 'Digitale inclusie; iedereen moet kunnen meedoen' op 12 december naar de Tweede Kamer waarin hij de plannen voor digitale inclusie nader toelichtte.

Voor bibliotheken wordt in dit beleid een grotere rol gezien.

Programma’s

Het ministerie van BZK gaat participeren in het landelijke programma ‘Tel mee met Taal’. De staatssecretaris spreekt van 15 pilots met bibliotheken om meer ervaring op te doen. Het totale programma omvat een investering van € 5,5 miljoen.

Voor de programmalijn ‘Digitale vaardigheden en zelfredzaamheid, waarin voor bibliotheken een rol is weggelegd, wordt in 2019 € 1,5 miljoen vrijgemaakt. Vanaf 2020 groeit dit budget structureel naar € 2,5 miljoen.