Lees verder
Op 16 juni hebben staatssecretaris Mona Keijzer (Economische Zaken en Klimaat), minister Ferd Grapperhaus (Justitie en Veiligheid) en staatssecretaris Raymond Knops (Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties) de strategie ‘Nederland Digitaal’ bekend gemaakt. 

Het kabinet heeft de ‘Nederlandse Digitaliseringsstrategie‘ vastgesteld met 24 bijbehorende ambities om onder andere te zorgen voor betere digitale vaardigheden en cyberveiligheid in de maatschappij. De bibliotheken worden expliciet genoemd.

Nederlandse Digitaliseringssstrategie

Staatssecretaris Keijzer (EZK): “Nederland Digitaal gaat onze economie en maatschappij sterker maken. Het bedrijfsleven heeft dankzij onze kennis en infrastructuur een goede uitgangspositie om kansen te verzilveren. Bijvoorbeeld in het MKB, waar online verkoop en omzet nu nog onder het EU-gemiddelde liggen. Met diverse programma’s ondersteunen we ondernemers gericht om door digitale technologieën te groeien. Voor het kabinet is het uitgangspunt dat iedereen moet kunnen deelnemen aan de digitale samenleving. Dat betekent meer inzet op veiligheid, privacybescherming, zelfbeschikking en digitale vaardigheden.”

Download de ‘Nederlandse Digitaliseringsstrategie‘, ‘Kamerbrief over Nederlandse Digitaliseringsstrategie‘ of lees meer op rijksoverheid.nl.