Lees verder
Kabinet Rutte III verhoogt het budget om laaggeletterdheid terug te dringen met € 5 miljoen per jaar en gaat investeren in kunst, cultuur en erfgoed.

Dat staat in het regeerakkoord ‘Vertrouwen in de toekomst‘ dat op 10 oktober gepresenteerd is.

(Digitale) geletterdheid

Naast het extra budget om laaggeletterdheid terug te dringen, komt er ook meer aandacht op scholen voor digitale geletterdheid en praktische vaardigheden. Het Kabinet leidt dit in met de gedachte "Goed onderwijs brengt het beste in mensen naar boven, voorkomt en verkleint achterstanden en helpt talenten zich optimaal te ontwikkelen. Goed onderwijs legt de basis voor een gezonde en succesvolle samenleving." 

Cultuur

De investeringen in cultuur zullen oplopen van € 25 miljoen in 2018, € 50 miljoen in 2019 naar € 80 miljoen in 2020 en € 80 miljoen in 2021. Hiermee kunnen in eerste instantie de grootste knelpunten en problemen in de sector worden aangepakt en er kan geïnvesteerd worden versterking van de culturele infrastructuur.

Btw verhoging

Een punt van aandacht is de btw verhoging die van 6% naar 9% gaat, dus ook voor de tickets en aankopen in de culturele en creatieve sector. De effecten hiervan moeten vlot in kaart worden gebracht.