Lees verder
In totaal leenden jongeren 38 miljoen keer een boek, 2 miljoen meer dan het jaar daarvoor. Dat staat in de 'Monitor Bibliotheekwet 2015' die minister Bussemaker van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap woensdag 25 januari naar de Tweede Kamer stuurt.

Via de brief wordt de Tweede Kamer geïnformeerd over de bibliotheeksector, één jaar na inwerkingtreding van de Wet stelsel openbare bibliotheekvoorzieningen (Wsob).

Bibliotheekmonitor

De monitor geeft een kwantitatief beeld van de stand van zaken in de Nederlandse bibliotheeksector in 2015. De minister bespreekt onder andere de belangrijkste elementen van de Wsob, de ontwikkeling in gebruikers en gebruik, de digitale bibliotheek en de landelijke bibliotheekpas.

Uit deze resultaten over één jaar wil de minister geen conclusies trekken, wel zijn er positieve ontwikkelingen zichtbaar. Minister Bussemaker: "De openbare bibliotheek is een publieke voorziening die gebruikt wordt door alle bevolkingsgroepen. Dat is een belangrijke waarde in een tijd waarin de sociale cohesie onder druk staat."

Bibliotheken in de media

Na de artikelen in het Parool en het AD, werd het nieuws door verschillende landelijke en regionale media opgepikt. Een overzicht van de artikelen vindt u op de pagina de Branche | Bibliotheek in de media.