Lees verder
Het jaarverslag van de Vereniging van Openbare Bibliotheken (VOB) biedt u zicht op onze inspanningen en resultaten in 2014.

De leden van de VOB ontvangen deze week de gedrukte versie. 
We danken alle leden die een actieve bijdrage hebben geleverd aan de beleidsontwikkeling en uitvoering van de verenigingsactiviteiten. De VOB is een vereniging van, voor en door haar leden.

Speerpunten

In het jaarverslag kunt u terug vinden op welke belangrijke onderwerpen het bestuur van de VOB, de medewerkers én de leden actief zijn geweest. De VOB bleef het lobbycircuit flink bespelen, de maatschappelijke meerwaarde van het bibliotheekwerk uitdragen en de publiciteit zoeken. Via schriftelijke media en via radio, televisie en digitale media waren de bibliotheken veel in het nieuws.
Ook andere belangrijke onderwerpen kwamen in 2014 aan de orde, zoals de proefprocedure e-lending, het nieuwe kwaliteitskader voor de certificering, een level playing field i.v.m. nieuwe marktpartijen en afspraken en afstemming met de KB i.v.m. hun nieuwe stelseltaken die uit de bibliotheekwet voortvloeien.

U kunt het jaarverslag ook downloaden op De VOB | Publicaties over vereniging.