Lees verder
De ledenvergadering heeft de jaarrekening 2013 goedgekeurd.

Na sluiting van het btw-dossier zal gesproken worden over aanwending van het vermogen.

Ook het jaarverslag 2013 heeft de ledenvergadering goedgekeurd.