Lees verder

Op 1 en 2 februari vond het jaarlijkse overleg van het Centraal Overleg Arbeidsvoorwaarden Openbare Bibliotheken (COAOB) plaats. De werkgeversdelegatie van de VOB kijkt terug op constructieve dagen die in prettige sfeer zijn verlopen.

Sociale partners hebben uitgebreid gesproken over de uitwerking van het sociaal contract. Thema’s die dit jaar hoog op de agenda van het cao-overleg staan zijn:

  • versterking van de medezeggenschap;
  • balans tussen werk en privé;
  • en duurzame inzetbaarheid.

Ook is er uitgebreid stil gestaan bij de Arbeidsmarktanalyse Openbare Bibliotheken 2015, uitgevoerd door BibliotheekWerk, en de toekomst van het Pensioenfonds Openbare Bibliotheken (POB). De sociale partners gaan in het eerste kwartaal van 2016 verder in gesprek met het POB.