Lees verder
Op woensdag 30 maart heeft Pauline Bouvy-Koene, voorzitter van de Stichting Certificering Openbare Bibliotheken (SCOB), het jaarbericht 2015 van de SCOB aangeboden aan de VNG en de VOB, de oprichters van SCOB.  

Het Jaarbericht 2015 werd in ontvangst genomen door Jantine Kriens, de voorzitter van de directieraad van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) en door Marleen Barth, de voorzitter van de VOB. 

Ontwikkelingen binnen de sector

Het jaarbericht 2015 is geschreven door de negentien auditoren van de SCOB. Zij doen tijdens hun werk een schat aan informatie op bij een groot aantal bibliotheken. Ze kunnen als geen ander in de keuken van de bibliotheken kijken. Dit jaar is voor het eerst gestart met het centraal verzamelen en interpreteren van deze informatie om een kwalitatieve beoordeling van het bibliotheekstelsel te verkrijgen. Het gaat om de weergave van landelijke trends, die instellingen overstijgen. Ook kunnen de auditoren op basis daarvan uitspraken doen over in hun ogen wenselijke en minder wenselijke ontwikkelingen.

Jaarbericht

Aan de hand van input op een bijeenkomst met de auditoren begin 2016 is door Thomas van Dalen het Jaarbericht 2015 over de stand van zaken binnen de sector opgeleverd. Het jaarbericht is opgedeeld in zeven signaleringen. Ga naar de website van SCOB voor meer informatie.