Lees verder
In januari of februari leggen gemeenten aanslagen OZB op voor belastingjaar 2023. Wil je besparen op deze jaarlijks terugkomende lasten, neem contact op met Drevast Bouw en Waarderingen.

Drevast onderzoekt of je kunt besparen op de OZB-belasting. Voor jouw bibliotheekorganisatie of POI betekent dit geen moeite of onnodige kosten en wél kans op besparen. Vele leden van de VOB gingen je reeds voor met aanzienlijke besparingen tot gevolg.

Invloed energiecrisis

In 2022 heeft de energiecrisis toegeslagen en zorgt ook voor de culturele sector voor zeer hoge energielasten. Ons advies is om in 2023 eens goed stil te staan bij de technische kwaliteit van het gebouw. Hoe staat het met duurzaamheid van het gebouw? Zijn er op korte termijn energiebesparende maatregelen te nemen? Voor incourante objecten in de culturele sector (hiervoor bestaat geen markt van aan- en verkoop) wordt veelal de WOZ-waarde bepaald aan de hand van de gecorrigeerde vervangingswaarde. Daarbij is invulling te geven aan de technische afschrijvingen in relatie tot de bouwkundige kwaliteit en de functionele afschrijvingen in relatie tot bijvoorbeeld extreem hoge energielasten.