Lees verder
In aanloop naar de Provinciale Statenverkiezingen brengt het Interprovinciaal Overleg (IPO) met de brief ‘Cultuurbeleid voor de periode 2021-2024’ het belang van samenhang en synergie in het cultuurbeleid, onder de aandacht bij de Raad voor Cultuur (RvC).

Cultuurbeleid en provincies

Het IPO stelt dat het cultuurbeleid van de provincies niet op zichzelf staat en dat de meerwaarde ligt in de samenhang tussen lokaal, provinciaal en landelijk beleid. Evenals de synergie met andere domeinen zoals het sociaal domein, vrijetijdseconomie duurzaamheid en energietransitie. De provincies spelen een belangrijk rol in het coördineren, ontwikkelen, verbinden en verbreden van het culturele ecosysteem. Het beleid van de verschillende overheden binnen en buiten de provincies en de daarbinnen gelegen regio’s moet elkaar daarin aanvullen en niet in de weg zitten.

Lees de brief ‘Cultuurbeleid voor de periode 2021-2024‘ van het IPO aan de RvC.