Lees verder
In het plenaire Kamerdebat van 4 november over de ontwikkelingen rondom het coronavirus, hebben álle Tweede Kamer partijen ingestemd met de motie van Jesse Klaver (Groen Links).

Motie unaniem aangenomen

In de motie ‘Buurthuizen, Bibliotheken‘ (25295-693) vraagt hij om geen generieke sluiting van bibliotheken (en buurthuizen) door te voeren, omdat sluiting vooral de meest kwetsbare mensen in de samenleving raakt. Deze motie gaat in op specifieke doelgroepen. Dit houdt in dat vrije inloop van bezoekers op voorhand al is uitgesloten voor de komende twee weken.

Bibliotheekvestigingen

Na contact met meerdere bibliotheekorganisaties zien we verschillen op lokaal en regionaal niveau. Daarom is een algemene vertaling van de motie Klaver niet mogelijk. We adviseren onze leden om de volgende stappen te doorlopen:

 1. Onderzoek de maatschappelijke vraag
 2. Bibliotheekorganisaties kunnen denken aan (opzetten) van specifieke dienstverlening. In het Kamerdebat zijn de volgende voorbeelden genoemd:
  – educatieve programma’s voor kleine groepen gericht op het onderwijs;
  – beschikbaar stellen van individuele studieplekken die vooraf gereserveerd zijn;
  – bijeenkomsten voor kleine groepen kwetsbare inwoners;
  – spreekuren en vergelijkbare ondersteuning van individuen;
  – afhaalbieb.
  Voor bibliotheekorganisaties geldt dat het inrichten van dit type dienstverlening  te doen in afstemming met de eigen veiligheidsregio. Reserveren vooraf is in alle gevallen absoluut noodzakelijk, omdat generieke openstelling van bibliotheken uitgesloten is.
 3. Kijk naar organisatorische mogelijkheden
  De bibliotheken wordt gevraagd om oplossingen te treffen voor een periode van twee weken. Dat is kort.
  Maak daarom een realistische afweging en probeer geen ijzer met handen te breken. Daarvoor zal iedereen begrip hebben.
 4. Bespreek plannen met veiligheidsregio
  We zien dat de communicatie tussen de bibliotheken en de veiligheidsregio’s steeds soepeler verloopt en dat de lijnen in het algemeen kort zijn. Mocht je er desondanks niet uitkomen, neem dan contact met ons op. Dan kijken we of we een bijdrage kunnen leveren.
 5. Communiceer intern en extern over wat je kan als bibliotheekorganisatie
  Geef tussenstanden ook weer.

Het is zeker niet makkelijk om dit snel en goed te regelen. Het goede nieuws is wel dat de maatschappelijke waarde van de bibliotheek door zovelen onderstreept wordt.