Lees verder
Op maandag 22 november debatteert de Tweede Kamer onder andere over de brief ‘Monitor Wet stelsel openbare bibliotheekvoorzieningen 2019-2020’ van de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW).

In aanloop naar dit debat hebben we onze zorgen geuit over de kwetsbare positie van de bibliotheek.

Positie bibliotheken

Klaas Gravesteijn, directeur VOB:

In de periode 2010-2019 is per bibliotheek het subsidiebedrag gemiddeld met 15% gedaald. Wanneer we dit indexeren is deze daling zelfs 30% gemiddeld. Bibliotheken ervaren jaarlijks onzekerheid over de toekenning van gemeentelijke subsidie(s), en dit wordt versterkt door structurele begrotingstekorten bij gemeenten.”
De VOB roept het nieuwe kabinet daarom op om het advies van de Raad voor Cultuur (RvC) te omarmen en jaarlijks 95 miljoen euro voor bibliotheken beschikbaar te stellen.

Investeren in bibliotheken

De VOB wijst in de brief ook op de noodzaak voor investeringen in de digitale openbare bibliotheek. De coronacrisis heeft geleid tot een onvoorziene stijging van het aantal digitale gebruikers met onvoorziene financiële gevolgen. De VOB pleit ervoor dit succes te behouden en versterken door het budget voor de digitale openbare bibliotheek aan te laten sluiten bij de verwachte groei van het aantal online gebruikers.

Lees hier de volledige de brief die is verstuurd aan de leden van de Tweede Kamercommissie OCW.