Lees verder
Een sterke culturele sector heeft een belangrijke economische en maatschappelijke aanjaagfunctie. Cultuur draagt niet alleen positief bij aan mentale gezondheid en welbevinden, maar is ook een belangrijke bouwsteen in het herstel na de huidige coronacrisis. Om deze aanjaagfunctie maximaal te benutten is jaarlijks bijna 500 miljoen extra nodig. Dat concludeert de Raad voor Cultuur (RvC) in een brief aan informateur Tjeenk Willink op basis van een analyse en doorrekening van zijn adviezen uit de afgelopen kabinetsperiode.

In dit advies gaat de RvC ook in op de situatie van bibliotheken.

Investeer in bibliotheken

In onderdeel 7 gaat de raad in op de cruciale rol die bibliotheken spelen bij vaardigheden als geletterdheid, taalvaardigheid, digitale vaardigheid, leesmotivatie en leesvaardigheid. Verder ziet de raad een groot potentieel voor de bibliotheek, als meest bezochte publieke voorziening in Nederland die bovendien publiek aanspreekt van elke leeftijd, elk opleidingsniveau en elke achtergrond:

7. […] Hij adviseert 95 miljoen euro te investeren om elke Nederlander inzijn of haar nabije omgeving toegang te geven tot een bibliotheekvoorziening, én om de landelijke online infrastructuur voor bibliotheken te verbeteren. Dit advies heeft tevens betrekking op het bibliothekenaanbod in Caribisch Nederland, dat op dit moment zeer beperkt is.”

Bekijk hier het hele advies.