Lees verder
De VOB heeft aan de leden gevraagd om door te geven hoe bij hen de subsidievoorwaarden zijn opgesteld voor een inventarisatie.

Veel van onze leden geven namelijk aan dat ze onvoldoende in staat worden gesteld door hun subsidiërende gemeenten om reserves aan te leggen door regelgeving in de subsidievoorwaarden. Voor bijvoorbeeld de egalisatie van begrotingstegenvallers, of om eventuele frictiekosten te kunnen (mee)financieren bij noodzakelijke reorganisatie en/of bezuinigingen. Lees hier de brief en de inventarisatiebijlage.