Lees verder
De VOB biedt in 2015 thematische intervisie aan voor directeuren en leidinggevenden in de branche openbare bibliotheken. De eerste groepen kunnen direct in januari 2015 starten.

De behoefte aan ondernemend handelen in bibliotheken neemt toe. De VOB ondersteunt dit onder andere met het programma ‘De Bibliotheek onderneemt’ als onderdeel van de strategische brancheagenda 2012-2016 ‘De Bibliotheek levert waarde’.

Professionaliseren

Het programma is onder andere erop gericht de directeuren en leidinggevenden van openbare bibliotheken de mogelijkheid te bieden zich verder te professionaliseren in hun rollen als maatschappelijk ondernemer, eigentijds werkgever en inspirerend leider.

Een ondernemende branche is tegelijkertijd een lerende branche. Daartoe behoort een aanbod intervisie om te voorzien in de behoefte aan professionalisering, onderlinge kennisdeling en uitwisseling. Dat geldt voor zowel directeuren als leidinggevenden.

Intervisie

In kleine groepjes kunt u aan de hand van gekozen thema’s vier bijeenkomsten houden met professionele begeleiding. Daarna kunt u eventueel de intervisie zelfstandig voortzetten.

Deze intervisies dragen bij aan een duurzame ontwikkeling van de bibliotheek en de branche met ondernemende mensen, die hun kennis met elkaar delen.

Programma

Na peiling bij directies heeft de VOB besloten tot twee soorten intervisie-mogelijkheden. De VOB heeft afspraken gemaakt met de professionele bureaus TerSprake en Leeuwendaal.

U kunt kiezen voor intervisie:

  1. voor leidinggevenden en middenmanagement;
  2. voor directeuren en directeur-bestuurders.

Meer informatie

Dankzij een bijdrage van het Netwerk van Directeuren (NvD) kan de VOB de intervisieprogramma’s met een behoorlijke korting aan u aanbieden. Voor vier intervisie-bijeenkomsten voor directeuren betaalt u 475 euro p.p. (excl. btw) en voor vier intervisie-bijeenkomsten voor leidinggevenden betaalt u 375 euro p.p. (excl. btw).

Aanmelden

U kunt zich aanmelden tot 12 januari 2015 voor:

  • Intervisie voor ondernemende directeuren en directeur-bestuurders.
  • Intervisie voor leidinggevenden en middenmanagement.