Lees verder
Op 8 oktober 2015 presenteren de verkenners Job Cohen en Ton Brandenbarg tijdens een ingelaste alv hun aanbevelingen over hoe de motie Bergfeld c.s. kan worden uitgevoerd. Zij richten zich op verzoek van het VOB-bestuur op de toegang tot de digitale bibliotheek en de vormgeving van het digitale lidmaatschap.

In de aanloop naar deze ledenvergadering interviewen wij drie betrokkenen over de stand van zaken in dat proces.

Deze week aan het woord is Chris Wiersma (vice-voorzitter VOB en directeur de Nieuwe Bibliotheek in Almere): "Hopelijk blijkt dit Verkenningstraject achteraf een zeer nuttige tussenfase voor de branche te zijn geweest."

Lees het interview op Digitale Bibliotheek | Verkenners.