Lees verder
Begin april is door de Rijksoverheid een internetconsultatie gestart over de conceptwettekst modernisering vennootschapsbelastingplicht voor overheidsondernemingen.

Deze wetswijziging kan negatieve gevolgen hebben voor bibliotheken en de gehele cultuursector. De Federatie van Werkgeversverenigingen in de Cultuur (FC) heeft, ook namens de VOB, op 11 mei een reactie gegeven.

De reactie bepleit een vrijstelling voor culturele instellingen van de voorgestelde belastingplicht vennootschapsverplichting.

Meer informatie in het dossier Bedrijfsvoering/Vennootschapsbelasting.