Lees verder
Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) consulteert op dit moment het zogenaamde STAP-budget, een regeling waarin persoonlijk budget wordt voorzien voor persoonlijke scholing en ontwikkeling in het licht van duurzame arbeidsparticipatie.

STAP-budget

Het STAP-budget (Stimulans ArbeidsmarktPositie) wordt een individuele subsidie voor een formeel leertraject. Voordat deze regeling aan het parlement wordt aangeboden, kan iedereen die een band heeft met de Nederlandse arbeidsmarkt laten weten wat ze ervan vinden. De consultatie loopt tot 30 augustus 2019.

Bibliotheken juichen de inzet van de Rijksoverheid op een Leven Lang Ontwikkelen toe. In de lokale omgeving vervullen bibliotheken een natuurlijke partner voor mensen die zich willen ontwikkelen en bieden door de informele leeromgeving een zeer laagdrempelige toegang tot educatie.

Oproep om te reageren

Wat bibliotheken missen in de regeling is een impuls in de infrastructuur en mogelijkheden van het informele en non-formele leren. Daarom roepen wij onze leden op om te reageren op de consultatie en de informele leeromgeving die de bibliotheek biedt, onderdeel te maken van de aanpak. Juist voor mensen die niet zo succesvol zijn (geweest) in hun schoolcarrières is een omgeving voor ontwikkeling op maat en in eigen tempo van groot belang.
Bibliotheken pleiten er dan ook voor om in het licht van een integrale aanpak voor Leven lang ontwikkelen, ook te investeren in bibliotheken. Zo kunnen bibliotheken een nog steviger aanbod voor het leren van taal en digitale vaardigheden voor deze doelgroep organiseren.

De ministers van Engelshoven van OCW en Koolmees van SZW streven naar een laagdrempelige aanpak en een goed bereik. Om dit te behalen is landelijke programmering en financiering om een informele leeromgeving te maken, dichtbij mensen in de bibliotheken, wijken en dorpen noodzakelijk.

Lees de Kamerbrief van de ministers van SZW en OCW over de regeling.

Ga naar de internetconsultatie.