Lees verder
Van 17 tot 21 augustus vond het IFLA Congres met 4000 deelnemers plaats in Lyon.

Prinses Laurentien sprak als eerste keynote speaker over de noodzaak van advocacy, en moedigde bibliotheken aan partnerschappen buiten de eigen kring te zoeken, ambassadeurs te werven en hun, gezamenlijke, stem te verheffen. Ze kreeg een enthousiast onthaal.
Tijdens de General Assembly, ledenvergadering en in themasessies kwamen de belangrijkste zaken aan de orde, die voor de nationale verenigingen van belang zijn.

Verklaring van Lyon

De Verklaring is een offensief van IFLA om in het komende VN programma ‘Toegang tot informatie’ als belangrijk ontwikkelingsdoel op te nemen, en daarmee de rol van de bibliotheken te versterken. Tevens maakt IFLA zich sterk, samen met andere organisaties om ‘cultuur’ in deze post 2015 VN ontwikkelingsagenda op te nemen.
De nationale verenigingen wordt gevraagd de Lyon verklaring te ondertekenen.

E-lending paper

Samen met EBLIDA, LIBER heeft IFLA het uitgangspunten en ontwikkelingen op het terrein van e-lending geactualiseerd, en in een nieuw paper gelanceerd. Dit is van belang voor de Nederlandse belangenbehartiging en ontwikkelingen, te benutten door bijvoorbeeld de delegatie leenrechtonderhandelingen en de FOBID Juridische Commissie.

Trendrapport

Externe experts hebben vijf trends gesignaleerd die veel invloed zullen hebben op de positie en functie van bibliotheken. IFLA heeft de nationale organisaties gevraagd het trendrapport te benutten voor de agendasetting en discussie in eigen land. Dat is bijv. in Denemarken en Oostenrijk breed opgepakt. FOBID heeft een algemene reactie vanuit Nederland gegeven.

Verenigingsmanagement en Leiderschapsprogramma

IFLA heeft met financiële steun van de B&M Gates Foundation programma’s opgezet rond ‘Building Strong Library Associations’ en International Leadership. De eerste groep leaders is in Lyon ‘afgezwaaid’.

Dyslexia Guidelines

IFLA werkt aan diverse standaarden die de kwaliteit van de dienstverlening ondersteunen. De toename van dyslexie is professioneel omgezet in Richtlijnen, die ook in Nederland van toepassing zijn. FOBID coördineert de Nederlandse IFLA vertalingen.

Nederlandse inbreng – internationale zaken

Zo’n 35 deelnemers namen aan IFLA deel, enkele met een presentatie, velen met verantwoordelijkheden in secties en sessies. De VOB werkte mee aan een pre-IFLA conferentie ‘How strong is your library association? Advocacy in action, dat opkomende en ‘gevestigde’ verenigingen in eenzelfde programma bijeenbracht. Het seminar met 35 deelnemers werd intensief gevolgd, en benutte voorbeelden uit diverse landen waaronder Nederland.
FOBID organiseerde de Nederlandstalige bijeenkomst en Dutch Dinner, gesteund door Koninklijke Bibliotheek (KB), NBD en VOB, waardoor Nederlandse en Vlaamse contacten werden versterkt.

Op 12 september organiseert FOBID in de KB een informatieochtend over Internationale Zaken (belangenbehartiging en kennisontwikkeling), waarvoor al 40 aanmeldingen zijn. (Mogelijk herhaald/vervolgd in het voorjaar 2015).