Lees verder
In opdracht van het ministerie van OCW formuleert Ton Brandenbarg stappenplannen zodat de taken van SIOB en BNL geïntegreerd kunnen worden in de Koninklijke Bibliotheek per 2015.

De VOB is hierbij betrokken om de belangen van de openbare bibliotheekbranche op de juiste momenten in te brengen. 

Trajecten

Het gaat om de volgende trajecten:

  • Visie op toekomst bibliotheekwerk en op het bestel met SIOB en KB. De VOB neemt plaats in de klankbordgroep;
  • Inweven van de besteltaken SIOB in KB en taken BNL in KB. De VOB praat mee over de inhoud en vormgeving ervan;
  • Beleggen van taken VOB die nu bij BNL zijn ondergebracht. De VOB praat en beslist mee;
  • Vormgeving nieuwe taken KB naar aanleiding van de aankomende bibliotheekwet. De VOB praat mee en is actief betrokken bij de vormgeving ervan en de besluitvorming erover.