Ga door naar hoofdcontent
NieuwsInstemming principeakkoord cao SBW

Instemming principeakkoord cao SBW

Woensdag 13 december 2023

Tijdens de alv op 8 december is ingestemd met het principeakkoord over de cao SBW 2024-2026. Ook de leden van FNV en CNV hebben inmiddels ingestemd. De belangrijkste punten van het akkoord zijn:

  • een door de werkgever aan SBW te betalen bijdrage van 0,1% van de totale bruto loonsom per jaar;
  • een looptijd van drie jaar, ingaande op 1 januari 2024 en eindigend op 31 december 2026;
  • twee protocolafspraken over overleg tussen cao-partijen over:
    – de statutaire doelstelling van SBW (in 2024); en
    – de financiële positie van SBW (in 2025).