Lees verder
Drie maal is scheepsrecht! Na eerdere pogingen in 2009 en 2010, stemden de VOB leden nu met de grootst mogelijke meerderheid in met een voorstel voor een nieuw contributiestelsel.

Het is gebaseerd op eerder vastgestelde uitgangspunten en wensen van de leden.

Stelsel

De systematiek omvat een vaste voet, een bedrag per inwoner in het werkgebied en een bedrag per fte. Omdat het bij de overgang van een oud naar een nieuw stelsel niet te vermijden is dat er uitschieters naar boven en naar beneden ontstaan, is er voorzien in een overgangsregeling.
Bij problematische effecten kunnen leden zich beroepen op een hardheidsclausule. Deze wordt nog nader uitgewerkt en in de december vergadering aan de leden voorgelegd.

Penningmeester Charles Noordam overtuigde de leden in zijn toelichting en riep op dit dossier nu tot een goed einde te brengen opdat de vereniging zich geheel met de toekomst van de bibliotheken kan bezighouden. Met resultaat: het voorstel voor een nieuw contributiestelsel werd met de grootst mogelijke meerderheid aangenomen.

Motie

Een motie uit de kring van de PSO’s kreeg de steun van 11 leden. Nog minder leden stemden tegen zodat ze werd aangenomen en het bestuur opgedragen is met de PSO’s te overleggen over de precieze inhoud en de toepassing van de hardheidsclausule. Het VOB bestuur staat zeer welwillend tegenover de uitvoering van deze motie.