Lees verder
De inspiratiesheet 'Taal als basis voor maatschappelijke participatie' is uit, horend bij de toolkit 'de Bibliotheek, hart van de samenleving'.

De tweede inspiratiesheet uit de serie van de toolkit gaat in op de rol van de bibliotheek op het gebied van het bevorderen van taal.

Dienstverlening op gebied van taal

Bibliotheken spelen met hun dienstverlening een belangrijke rol bij het bevorderen van de taalvaardigheden van de inwoners van de gemeente(n). Om te voorkomen dat er taalachterstanden ontstaan. In Nederland zijn 1,3 miljoen burgers in de leeftijd van 16-65 jaar laaggeletterd. Zij hebben te veel moeite met lezen en schrijven om voldoende te kunnen functioneren in het dagelijks leven.
Bibliotheken hebben een gevarieerd aanbod op het gebied van taalvaardigheid. In samenwerking met de gemeente en lokale partners creëren zij diensten en activiteiten om de taalvaardigheid van burgers te vergroten. Daarnaast biedt de bibliotheek verschillende activiteiten op het gebied van lezen en literatuur waarmee ook overige doelgroepen zichzelf verder kunnen ontplooien. De bibliotheek heeft immers een uitgebreid aanbod voor alle doelgroepen van 0-101 jaar.

de Bibliotheek, hart van de samenleving

De komende tijd bieden het SIOB en de VOB u de toolkit ‘de Bibliotheek, hart van de samenleving’ aan met informatie voor bibliotheken en hun (lokale) samenwerkingspartners. Het eerste thema betrof informatie- en digitale vaardigheden. Hierna volgen de thema’s: werk en inkomen, onderwijs, E-overheid en de bibliotheek als neutrale, onafhankelijke, veilige ontmoetingsplek.