Lees verder
De komende tijd bieden het SIOB en de VOB de toolkit 'de Bibliotheek, hart van de samenleving' aan met informatie voor bibliotheken en hun (lokale) samenwerkingspartners. De eerste inspiratiesheet uit de toolkit gaat over 'Informatie- en digitale vaardigheden'.

De gemeenten zijn druk met de decentralisaties van de zorg, de jeugdzorg en de Participatiewet. De openbare bibliotheek als grootste publieksvoorziening in Nederland kan een grote bijdrage leveren aan de samenleving en aan de gemeente in deze decentralisaties.

Toolkit

Het SIOB en de VOB helpen u op weg. Met voorbeelden uit de praktijk en goede tips en aanbevelingen vanuit succesvolle landelijke projecten om de Bibliotheek nog beter te presenteren als partner van de gemeente(n). 
In de toolkit ‘de Bibliotheek, maatschappelijk hart van de samenleving’ komen een zestal inspiratiesheets met concrete voorbeelden, projecten, activiteiten, stappenplannen en inspirerende filmpjes. De thema’s voor de komende maanden zijn:

Bevorderen informatie- en digitale vaardigheden

Het eerste thema in deze serie gaat in op de rol van de Bibliotheek op het gebied van het bevorderen van informatie- en digitale vaardigheden.
Bibliotheken kunnen met hun dienstverlening een belangrijke rol spelen bij het bevorderen van de informatie- en digitale vaardigheden van de inwoners van de gemeente. Dat is meer dan ooit nodig omdat de online informatiestroom toeneemt en de technologische ontwikkelingen steeds meer vragen van mensen. Bekijk de inspiratiesheet ‘Informatie- en digitale vaardigheden’.

Basisvaardigheden

Het aanleren van die vaardigheden vraagt inzet en inspanning van de burger en vraagt een infrastructuur waar ontwikkelingskansen voor iedereen bereikbaar en beschikbaar zijn. Goed onderwijs en een bibliotheek samen zorgen dat basisvaardigheden ontwikkeld en geoefend kunnen worden. Dat beperkt zich niet tot lezen en schrijven. Dat gaat ook om informatievaardigheden en digitale vaardigheden.

Rol bibliotheek
De bibliotheek creëert met partners lokaal de randvoorwaarden waardoor de burger zelf aan het roer kan staan. Met een breed aanbod kan de bibliotheek iedereen helpen om zich te ontwikkelen; bijvoorbeeld mensen die hun digitale vaardigheden willen vergroten en laaggeletterden die de basisvaardigheden moeten verwerven om mee te kunnen doen in de maatschappij.
Daarnaast kan de bibliotheek ervoor zorgen dat er goede informatie over de wijzigingen in beleid en voorzieningen voor de burger beschikbaar is. Maar ook fungeert de bibliotheek als ontmoetingsplek en kan zo een rol hebben in het vergroten van sociale netwerken en eenzaamheidsbestrijding.

Meer informatie op Belangenbehartiging/Toolkit de Bibliotheek, hart van de samenleving.