Lees verder
De inspiratiesheet 'Educatie' gaat over de educatieve rol van de Bibliotheek bij het taal- en informatievaardiger maken van kinderen en jongeren en daarnaast over de verschillende mogelijkheden die de Bibliotheek biedt voor volwassenen in het kader van het informele leren.

Dit is de vierde inspiratiesheet uit de toolkit ‘de Bibliotheek, hart van de samenleving’.
De openbare bibliotheek als grootste publieksvoorziening in Nederland kan een grote bijdrage leveren in het sociale domein en aan de gemeente(n) door ze te ondersteunen bij de 3 decentralisaties (zorg, jeugdzorg en participatiewet).

Educatieve functie

De Bibliotheek heeft vanuit de Wsob een brede educatieve functie en de opdracht om lezen te bevorderen bij het algemene publiek.
Bovendien staat vermeld dat de bibliotheek het onderwijs moet ondersteunen. Met haar expertise op het gebied van lezen, literatuur en informatie- en digitale vaardigheden ondersteunt de bibliotheek het formele en informele leren.

Met deze ondersteuning kunnen kinderen en jongeren succesvol onderwijs volgen en goed voorbereid beginnen aan hun maatschappelijke carrière. Voor volwassenen biedt de Bibliotheek tal van mogelijkheden om zich bij te scholen, eventuele achterstand in te halen en zich verder te ontplooien.