Lees verder
De KB en VOB bieden u de zesde inspiratiesheet aan met als thema 'Bibliotheek als ontmoetingsplek'.

Met deze sheet uit de toolkit ‘de Bibliotheek, maatschappelijk hart van de samenleving’ willen wij u op ideeën brengen om uw rol in de samenleving nog adequater in te vullen. Het thema ‘de Bibliotheek als ontmoetingsplek’ gaat in op de onderscheidende rol van de Bibliotheek als neutrale, onafhankelijke ontmoetingsplek. Lees meer in de bijlagen aanbiedingsbrief en inspiratiesheet ‘Bibliotheek als ontmoetingsplek’.

Meer informatie over de toolkit, voorbeelden uit de praktijk, goede tips en aanbevelingen en eerder uitgebrachte inspiratiesheets vindt u op Belangenbehartiging | de Bibliotheek, maatschappelijk hart van de samenleving.