Lees verder
Met jeugd en jongeren aan de slag gaan in de bibliotheek is belangrijk, juist omdat zij de toekomst hebben! We zullen allemaal in meer of mindere mate (her)kennen dat we veel jongeren vanaf hun 12e levensjaar steeds minder zien in de bibliotheek…. laat staan na hun 18e.

Vier regiogidsen zijn aangenomen om de innovatiebeweging, die met Route 2020 is gestart, voort te zetten.

Ilona Ebels (Biblionet Groningen) is actief in de regio Noord-Oost Nederland.

De jeugd heeft de toekomst!

In de afgelopen maand kwam ik als regiogids in gesprek met bibliotheek Emmen en het Groninger Forum. In beide gesprekken kwam het co-creëren met jongeren aan bod. Ook in mijn ‘eigen’ provincie is een projectaanpak ontwikkeld die ik graag met jullie deel.

Co-creëren met jongeren

In verschillende bibliotheken in Nederland wordt natuurlijk al samengewerkt met jongeren. Bijvoorbeeld met als doel om jongeren tot ambassadeurs te maken binnen hun doelgroep of om als bibliotheek geadviseerd te worden. Ik hoop dat de projecten die ik hier voor het voetlicht breng, inspirerend werken voor anderen die met jeugd en jongeren willen co-creëren.

Ik start met een project uit Midden-Groningen dat zich richt op kinderen aan het einde van hun basisschoolperiode en ga zo via De Bouwplaats uit Emmen, door naar de stad Groningen.

Bouw mee

Na een herindeling ontstaat begin 2018 de gemeente Midden-Groningen. De nieuwe gemeente vindt het belangrijk om van haar inwoners (dus ook kinderen en jongeren) te vernemen hoe zij de gemeente in de toekomst zien. Zo ontstaat het project Bouw mee voor kinderen van groep 7.

Het project bestaat uit twee onderdelen: Minecraft en een debatbattle.
Leerlingen bouwen in Minecraft aan het Midden-Groningen van 2030. Hoe zien de huizen er dan uit en de winkels en de scholen? Welke vervoermiddelen hebben we en hoe lopen de wegen? Door het gebruik van Minecraft wordt de creativiteit en samenwerking bevordert. Dit werd tijdens het project ook echt ervaren: “Jullie maken een speeltuin bij de school? Dan bouwen wij de kinderopvang ernaast!”.
In het onderdeel debatbattle gingen de leerlingen in debat over thema’s die spelen in de nieuwe gemeente. Bijvoorbeeld het erfgoed dat wordt geteisterd door aardbevingen. Welke erfgoedinstellingen houden we overeind en waarom?
Het doel van het project is een bijdrage te leveren aan de vorming van actieve en verantwoordelijke burgers, vergroting van het draagvlak voor de nieuwe gemeente binnen de samenleving en structurele verbetering van het imago van de gemeente. Daarbij was er speciale aandacht voor ‘Democratie en Participatie’, ‘Erfgoed, Toerisme en Trots’ en ’21-eeuwse vaardigheden’.
Het project heeft zich doorontwikkeld en momenteel denkt Bouw mee over het bouwen van kindcentra. Als gevolg van krimp en aardbevingen worden er vijf nieuwe kindcentra gebouwd.

De Bouwplaats

Eén van de innovatieprojecten in provincie Drenthe is het project De Bouwplaats. Bibliotheek Emmen ziet in het kader van talentontwikkeling en cultuureducatie kansen voor een creatief lab voor de jeugd. Een plek waar jeugd zich cognitief en creatief kan ontwikkelen en zich daarbij diverse vaardigheden eigen kan maken. In eerste instantie richt het project zich op jongeren van 12 tot 16 jaar.
Samen met de Kunstbeweging gaat bibliotheek Emmen op zoek naar een inhoudelijke en fysieke invulling van dit creatieve lab. Onder de tijdelijke werktitel ‘De Bouwplaats’ wordt in de bibliotheek een maakplaats ontwikkeld waar verschillende doelgroepen kunnen experimenteren, ontdekken, kennis uitwisselen, ontwikkelen, maken en geïnspireerd raken. Hierbij draait alles om co-creatie. Zowel de uitvoering van de locatie als het ontwikkelen van de programmering vindt plaats in samenwerking met of door de doelgroep. Om de behoefte van de jeugd te ontdekken en goed te begrijpen wordt gewerkt met de Design Thinking. Zo werkt bibliotheek Emmen toe naar relevante, behoefte gestuurde programmering.

Het Groninger Forum

Ook het Groninger Forum is bezig met een aansprekend project waarin co-creatie met jongeren centraal staat. Hoewel ik geïnspireerd ben door het project, is het niet aan mij om de primeur weg te geven. Dus zeg ik slechts: houd de berichtgeving in de gaten! Voor de zomer treedt het Forum met dit project naar buiten, zeker de moeite waard om kennis van te nemen.
Dit geldt ook voor het nieuwe Groninger Forum. In november opent het nieuwe Forum haar deuren. Naast de bibliotheek, die door het hele (tien verdiepingen tellende) gebouw gesitueerd is, zijn er vijf filmzalen, twee expozalen, een ForumLab, horecagelegenheden, Storyworld (het Nederlands Museum voor strips, animatie en games), een multifunctionele zaal en een openluchtbioscoop op het dak.
Onder het motto ‘De Toekomst omarmen’ gaat het Groninger Forum de grote ontwikkelingen van onze tijd duiden. Het Groninger Forum is “Een wereldse ontmoetingsplek voor nieuwsgierige mensen” stelt het Forum zelf. Als inwoner van de stad Groningen kan ik amper wachten tot november, nieuwsgierig als ik ben. En met zo’n eigentijdse en veelzijdige voorziening in de stad waar ook de bibliotheek een groot onderdeel van is… verwacht ik dat jongeren in Groningen niets liever willen dan onderdeel zijn van deze ontmoetingsplek.

Ook iets moois opgestart?

Deel daarom ook al jullie (innovatieve) activiteiten / projecten op www.innovatiebieb.nl. Zo kunnen ook andere bibliotheken gebruikmaken van jullie ervaringen! Of kijk op biebtobieb.nl bij de groep innovatie.