Lees verder

Er zijn vier regiogidsen aangenomen om de innovatiebeweging, die met Route 2020 is gestart, voort te zetten.

Vie van Steenbergen (Bibliotheek Eemland) is actief in de regio Midden Nederland, Flevoland en Noord-Holland.

Vie over: samenwerking 

Zoals ongeveer 1 miljoen Nederlanders droomde ik er ook ooit van om een beroemd schrijver te worden. Als 12-jarige schreef ik twee schriften vol met verhalen over Ernst, mijn buurjongen. Zo luidde ook de titel van mijn manuscript. Ik stuurde de twee schriften met een kort begeleidend briefje naar een uitgeverij, waarin stond dat het mijn jeugdherinneringen betrof.

Creatief leren schrijven

Een plek waar je creatief kunt leren schrijven, is de volksuniversiteit. Een volksuniversiteit heeft een suf, grijs en creatief imago. Maar is dat nog steeds zo? Er zijn zo’n 75 Volksuniversiteiten in Nederland, waarvan er ongeveer 30 aangesloten zijn bij brancheorganisatie Cultuurconnectie.

Samen met Erik Boekestijn (creatieve coach en sparring partner van de KB) was ik op 21 januari in Oegstgeest, waar de gemeente opdracht heeft gegeven aan de bibliotheek en de universiteit om samen te werken.

Op 1 januari 2019 is de Volksuniversiteit K&O Oegstgeest gefuseerd met de Bibliotheek Bollenstreek Oegstgeest. Hiermee is een einde gekomen aan K&O als instituut, maar zeker niet als inspirerende plek in Oegstgeest met een cursusaanbod vol culturele, kunstzinnige, intellectuele en ontspannende activiteiten. De Volksuniversiteit van Oegstgeest neemt een bijzondere plaats in binnen het Sociaal Domein en draagt bij aan ontmoeting, ontspanning en persoonlijke ontwikkeling.

Op de site van Bibliotheek Bollenstreek heeft de Volksuniversiteit een duidelijke plek gekregen op de homepage. Daar vinden bezoekers de laatste informatie over het programma. 

Wij konden tijdens een brainstorm sessie de vertegenwoordigers van bibliotheek en volksuniversiteit inspireren. Met het voorstel eerst eens onderzoek te doen naar de wensen van de inwoners en de oproep trots te zijn op wat er al is, de plek Oegstgeest.

Bollenstreek, Baarn en Veenendaal

Deze ontwikkeling staat niet op zichzelf. Ook in Veenendaal staat een verregaande samenwerking in de steigers. Voor meer informatie neem contact op met Stefan de Bruin (programmamanager innovatie van BiSC). In Baarn is er een convenant ondertekend voor een gezamenlijk huisvesting samen met het plaatselijke theater en de volksuniversiteit. Een nauwere samenwerking in de toekomst wordt niet uitgesloten. Steeds meer zoeken bibliotheken en volksuniversiteiten elkaar op. Zo biedt de bibliotheek in Amersfoort kantoorruimte aan de volksuniversiteit. 

Kijken we nog een stukje verder dan is de Vereniging van Openbare Bibliotheken samen met Cultuurconnectie aan het werk gegaan om de certificering en de cao onderhandelingen samen op te pakken. Mede doordat meerdere bibliotheken en kunstencentra de afgelopen jaren zijn samengegaan en in een pand zijn gehuisvest, lag het voor de hand om naar één kader voor kwaliteitstoetsing te gaan. 

Lokaal werken centra voor de kunsten en bibliotheken steeds vaker nauw samen en in veel gevallen leidt dit ook tot een fusie.

Bibliotheek+Volksuniversiteit =….?

De tendens om samen te werken op wat voor manier dan ook, is dus zeker niet nieuw. Maar interessant is het om eens te kijken naar de recente behoeften van bibliotheken en hun urgentie tot samenwerking met diverse partners. Wat we samen delen is toch echt de wens tot kennisoverdracht op een aansprekende manier. Een maatschappelijk vrije plek creëren voor de hele gemeenschap. Een volksuniversiteit biedt samenwerkingsmogelijkheden met hun jarenlange ervaring en imago: betrouwbaar en laagdrempelig.

Samengevat, een duidelijke tendens is dat bibliotheken medespelers zoeken en nodig hebben in het culturele veld en in hun gemeente. Volksuniversiteiten, theaters… Dat brengt weer allerlei vraagstukken met zich mee. Gezamenlijke fysieke ruimten, een duidelijk vrijwilligersbeleid… Hoe sluit je collectie daar op aan? En is dat eigenlijk wel nodig? Hoe zal de toekomst voor beide organisaties er uit gaan zien? Kortom, we zien hier nog lang niet over uitgepraat!

Mijn boek

Wilt u weten hoe het is afgelopen met mijn eerste, en tot nu toe enige, boek? De uitgeverij heeft de twee schriften keurig teruggestuurd met een vriendelijke afwijzing. De schriftjes bewaar ik al decennialang  in een doos waarop staat: Jeugdherinneringen.

Ook iets moois opgestart?

Deel al jullie (innovatieve) activiteiten / projecten op www.innovatiebieb.nl. Zo kunnen ook andere bibliotheken gebruikmaken van jullie ervaringen! Of kijk op biebtobieb.nl bij de groep innovatie.