Lees verder

De vier regiogidsen en Joost Zijderveld werken samen met Erik Boekesteijn, die in het traject ‘Van Bibliotheek Naar Beter’ als sparringpartner en creatieve coach fungeert.

Erik Boekesteijn over: Uur van de Buurt

Een aantal jaar geleden ben ik vanuit Delft betrokken geweest bij een ‘Extreme Library Makeover’ traject wat we in die tijd bij verschillende bibliotheken deden en wat een soort voorloper is op Van Bibliotheek naar Beter. De bibliotheek was toen al aan het nadenken over mogelijke PoP-Up oplossingen of andere manieren om meer betrokken te zijn bij de vraag van de mensen uit de wijk. Natuurlijk om hier optimaal op in te kunnen spelen. Het maandelijkse koffiemoment Uur van de Buurt (UvdB) vanuit SCHUNK in Heerlen is een mooie succesformule die dit voor elkaar krijgt.

Wat houdt het UvdB in?

Tijdens het UvdB worden wijkbewoners en organisaties uitgenodigd om hun verhaal te komen vertellen en met wijkbewoners in discussie te gaan. Onder leiding van een bibliotheekmedewerker en het genot van een kop koffie/thee en een koekje, vinden mooie gesprekken plaats. Elke vestiging heeft zijn eigen vaste gasten zoals bijvoorbeeld de wijkagent, gebiedsregisseur van de gemeente, een actieve burger uit de wijk of iemand van een maatschappelijke organisatie. Tijdens elke bijeenkomst wordt een Held in het zonnetje gezet. Iemand die een bijzondere bijdrage heeft geleverd aan de leefbeleving in de wijk.

Hoe organiseer jij een project als UvdB?

De bibliotheekmedewerkers worden netwerkers. Je moet weten wie er woont/werkt in de wijk. Wat speelt en gebeurt er in de wijk? Wie kunnen we uitnodigen om hier iets over te vertellen. Een tip is om te beginnen bij je eigen bibliotheekbezoekers. Als bibliotheekmedewerker weet je vast wel wie er een mooi verhaal heeft. Vervolgens nodig je jouw beoogde buurtgasten uit voor een eenvoudig ‘intake’ gesprekje. Wat is het verhaal en welke buurtgasten zijn er nog meer. Gemiddeld 2 of 3 buurtgasten staan centraal per UvdB. 

Elke wijk heeft zijn eigen behoeftes, buurtgasten en verhalen. En dat maakt het elke versie van UvdB uniek en waardevol. Het vergt doorzettingsvermogen maar het is duidelijk dat het na 1,5 jaar zijn vruchten begint af te werpen. Organisaties en bewoners vinden het een waardevol concept, de bibliotheek als verbinder en aanjager. Belangrijk is ook je communicatie. Er moeten natuurlijk ook wijkbewoners komen luisteren en meepraten. 

Een voorbeeld

Een buurtinitiatief is ontstaan in Heerlerheide om de aantrekkelijkheid van het plein bij de bieb te vergroten. ‘Kunnen er geen bloembakken komen?’, was de vraag. Jazeker, zei de gebiedsregisseur, bewoners kunnen een subsidie aanvraag doen/financiële bijdrage vragen bij de gemeente voor een buurtinitiatief. In het UvdB zijn toen afspraken gemaakt om dit te organiseren en uiteindelijk zijn de bloemen ook geplant tijdens een UvdB en is het plein feestelijk opnieuw ‘geopend’. De bibliotheek faciliteert. Het is natuurlijk ook wel eens minder resultaatgericht en dan is het gewoon een fijn gesprek waar ontmoeting, informatie en/of kennisdeling centraal staat.

Ook iets moois opgestart?

Deel daarom ook al jullie (innovatieve) activiteiten / projecten op www.innovatiebieb.nl. Zo kunnen ook andere bibliotheken gebruikmaken van jullie ervaringen! Of kijk op biebtobieb.nl bij de groep innovatie.