Lees verder

De Inkoopcommissie heeft het basispakket digitale content 2013 ingekocht. In 2013 ligt de nadruk op het inkopen van e-books. Zowel de rechtenvrije e-books als rechtendragend.

De VOB Inkoopcommissie (VIC) is belast met de landelijke inkoop van het basispakket digitale content voor alle openbare bibliotheken.
De licentie met ETV voor Oefenen.nl is in 2013 verlengd. De bibliotheken kunnen deze portal met oefenprogramma’s voor laaggeletterden en laagopgeleiden aanbieden aan hun gebruikers. Daarnaast is het aanbod streamed e-books en in de ere-galerij uitgebreid.

Veranderingen in het basispakket
De Inkoopcommissie heeft een aantal bestanden niet meer opgenomen in het basispakket. NBD Biblion kan voor sommige bestanden niet of niet op tijd over de rechten beschikken zoals AD bank. Andere bestanden, zoals de Digitale grote Almanak, voldoen niet aan de technische specificaties die nodig zijn om via BNL geleverd te kunnen worden aan de bibliotheken. En de kosten van bepaalde bestanden zijn niet in verhouding tot het landelijk gebruik.
Verder zijn door ontwikkelingen op internet andere, vrij toegankelijke, bronnen inmiddels breed beschikbaar. Waardoor een aantal databestanden minder toegevoegde waarde leveren ten opzichte van voorgaande jaren. Uit het basispakket zijn AD Bank, Meer over Media, Digitale grote Almanak, Jeugd Literom, LiteromWereldliteratuur en de Uittrekselbank Jeugd.
Over Literom en Uittrekselbank is de VOB Inkoopcommissie nog in onderhandeling met NBD Biblion. Afhankelijk van de inkoopkorting wordt bepaald of deze bestanden collectief worden afgenomen in het basispakket.

Meer informatie over Inkoop digitale content.