Lees verder
Het bestuur van de VOB heeft aan de Inkoopcommissie advies gevraagd over hoe de selectie en gezamenlijke inkoop van digitale content per 1 januari 2015 het best georganiseerd kan worden vanuit het perspectief van de openbare bibliotheken.

Zoals bekend wil het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) dat de Koninklijke Bibliotheek vanaf dat moment de centrale inkoop regelt, de openbare bibliotheken de inhoud van de inkoop bepalen en de financiering ervan bij wet geregeld wordt door een onttrekking aan het Gemeentefonds.

Het bestuur vraagt de VOB Inkoopcommissie voor het einde van dit jaar te adviseren over op welke wijze dit het best georganiseerd zou kunnen worden.