Lees verder
De energiebesparingsplicht geldt voor bedrijven met een energieverbruik van meer dan 50.000 kWh elektriciteit of 25.000 m3 aardgas per jaar.

Op grond van het Activiteitenbesluit milieubeheer moeten deze bedrijven alle energiebesparende maatregelen nemen die binnen vijf jaar terug te verdienen zijn.

Informatieplicht

Met ingang van 2019 is de regelgeving aangescherpt. Voor alle bedrijven die moeten voldoen aan de Energiebesparingsplicht, is er een informatieplicht bijgekomen. De informatieplicht is het verplicht rapporteren over de energiebesparende maatregelen in het eLoket van de RVO. Dit had uiterlijk voor 1 juli 2019 moeten gebeuren.

Stappenplan

Via het stappenplan van de RVO kun je bepalen of de organisatie moet voldoen aan  de Energiebesparingsplicht en/of de Informatieplicht. Meldt vervolgens snel  als jullie hadden moeten rapporteren, want het kan uiteindelijk financiële gevolgen hebben in de vorm van een dwangsom.

Energiebesparende maatregelen

De Energiebesparingsplicht geldt al ruim 25 jaar. De kans dat er binnen de vestigingen en kantoren al veel energiebesparende maatregelen zijn genomen, is daardoor groot. Het is verstandig om in kaart te brengen wat er al gedaan is en wat nog moet gebeuren. Vervolgens is het belangrijk om dit goed te documenteren.