Lees verder
De Koninklijke Bibliotheek (KB) en de Vereniging van Openbare Bibliotheken (VOB) lichten de inventarisatie van de rolduiding en de nieuwe juridische stukken graag toe aan de bibliotheken. Daarom organiseren we gezamenlijk een aantal voorlichtingsbijeenkomsten met voldoende gelegenheid voor het stellen van vragen.

Rolduiding

De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) vraagt om een heldere verdeling in verantwoordelijkheden bij de verwerking van persoonsgegevens. Daarom heeft de KB de verschillende verwerkingen die zich voordoen bij de digitale basisdiensten en de rollen die hieruit voortvloeien, nader bekeken. De conclusie is dat de KB, in de huidige regelingen aangeduid als bewerker, volgens de AVG voor vrijwel alle basisdiensten verwerkingsverantwoordelijke is. De bibliotheken zijn dat voor veel basisdiensten óók, gezien de uitwisseling van persoonsgegevens in het netwerk. Op basis van deze inventarisatie heeft de KB een aantal juridische documenten voor de digitale basisdiensten aangepast.

Komt u ook?

Wij zien u graag op een van de volgende dagen:

       Aanmelden kan tot 23 april via de Koninklijke Bibliotheek.

    • Maandag 14 mei van 10.30 uur tot 13.00 uur in de Stadsbieb, Den Bosch.

       Aanmelden kan tot 10 mei via de Koninklijke Bibliotheek.

    • Vrijdag 18 mei van 14.30 uur tot 17.00 uur in Stadkamer, Zwolle.

       Aanmelden kan tot 15 mei via de Koninklijke Bibliotheek.

U bent vanaf een half uur voor aanvangstijd welkom voor de inloop.

Met vragen kunt u terecht bij communicatie@kb.nl.